Loại phòng: Ở Sài Gòn

Phòng khách Nhà May Mắn xin thông báo hết phòng vào những ngày: 13/03 đến 07/04/2024 06/05 đến 30/06 /2024 20/07 đến 21/08 /2024 23/10 đến 04/11 /2024 06/11 đến 26/11/2024 10/03 đến 03/04/2025 Phòng đơn giành cho 2 người, trong phòng có bàn ghế, tủ quần áo. Các phòng chúng tôi không cho phép