Room Type: Ở Sài Gòn

Phòng hộ gia đình  giành cho 4 người trong một căn hộ với hai phòng riêng, có phòng khách và nhà bếp và các đồ dùng sinh hoạt cần thiết 0.0 00