Loại phòng: Nhà dài truyền thống của người Ê Đê

Phòng  giành cho 2 người, trong  phòng có bàn ghế, tủ quần áo và các vật dụng sinh hoạt. 3.0 02