h1

Tỉnh Đắk Nông lần đầu tiên có một tổ chức xây dựng một trung tâm quy mô để chào đón các em gặp các rào cản về thể chất, tinh thần và tâm lý vào quý 2, 2018. Tương lai của các em sẽ hoàn toàn thay đổi.

TONG THE 3D 15-1-2018-3

Trong rất nhiều hoạt động sắp được triển khai, có một dự án giáo dục đặc biệt đã phát triển và thử nghiệm từ một năm rưỡi nay mà chưa nhận được bất kỳ chương trình tài trợ nào dành các trẻ đặc biệt từ 2-14 tuổi mà chúng tôi gọi là “I am SPECIAL”. Chương trình này dành cho các em với kinh phí dự tính là 115.000.000VND. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cuộc thi cho phần kinh phí của dự án qua việc tham gia một cuộc thi sau: https://community-fund-vietnam.aviva.com/voting/duan/binhchon/1-176

Các bạn có thể giúp bình chọn cho dự án này theo hướng dẫn sau: Hướng dẫn

DK_3128

Chúng tôi lắng nghe từ tâm hồn của các em “Trẻ đặc biệt cần được chăm sóc đặc biệt” (“I am SPECIAL, I need SPECIAL CARE”). Hãy cùng chúng tôi viết tiếp cuộc đời của em, bằng màu mực xanh hi vọng, để trên môi trẻ thơ luôn chỉ có những nụ cười hạnh phúc.

Bài: Thục Anh