IMG_4049

Đây là lần thứ ba thầy và trò trường Mont Saint Sacrament đến thăm Maison Chance.

IMG_3796 IMG_3800
Mont-Saint-Sacrament-(1) Mont-Saint-Sacrament-(3)
Mont-Saint-Sacrament-(4) Mont-Saint-Sacrament-(5)
Mont-Saint-Sacrament-(6) Mont-Saint-Sacrament-(7)

Mỗi hai năm một lần, một nhóm giáo viên và học sinh trường lại đến làm thiện nguyện tại Làng May Mắn. Đây là ý tưởng của thấy Patrick Gauthier.

IMG_3839 IMG_3841
IMG_3845 IMG_3876
IMG_3880 IMG_3881
IMG_4009 IMG_4011
IMG_4049 IMG_4056
IMG_4061 IMG_9206
IMG_3811 IMG_3860

Thầy đến với Maison Chance cách đây sáu năm, từ đó mỗi hai năm thầy quay trở lại cùng một nhóm học sinh để các em có cơ hội trải nghiệm cuộc sống của một nước châu Á và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Dịch: Long Hải