recherche-bénévoles_ENG_BD—————————————————————————————————————————

1. Là một tình nguyện viên tại Nhà May Mắn, có nghĩa là gì?

→ Cam kết cung cấp các dịch vụ nhân đạo cho những người có nhu cầu tại Việt Nam. Bao gồm việc chia sẻ các giá trị, đạo đức, và tầm nhìn của tổ chức nhưng vẫn tôn trọng các quyền của tình nguyện viện.

2. Ở đâu và làm sao để tham gia?

Các tình nguyện viên luôn được chào đón tại Nhà May Mắn và chúng tôi có các nhu cầu đa dạng. Mọi tấm lòng và tri thức, kỹ năng đều hữu ích trong việc phát triển các hoạt động tại tổ chức.

Đầu tiên, có hai lựa chọn:

1. Là tình nguyện viên tại các nước có chi nhánh của tổ chức (Bỉ, Canada, Pháp, Thụy Sĩ, Mỹ), xin vui lòng liên hệ với các cơ sở tại các nước (link)
2. Tình nguyện viên tại Việt Nam làm việc với các đối tượng có nhu cầu.

Nếu bạn quan tâm đến lựa chọn thứ hai, đây là những vị trí hiện cần:

• Vật lý trị liệu: với các bệnh nhân liệt tứ chi hoặc hai chi dưới (trẻ em và người lớn)

→ Thời hạn tối thiểu: 3 tháng

• Họat động trị liệu: với các bệnh nhân có các vấn đề thể chất và/hoặc tâm thần (người lớn và trẻ em)

→ Thời hạn tối thiểu: 3 tháng

• Truyền thông: các chiến dịch vận động tài trợ cho dự án Đắk Nông, viết các bài báo cho website và cho việc truyền thông toàn cầu của tổ chức.

→ Thời hạn tối thiểu: 3 tháng

Tổ chức gây quỹ – tìm nhà tài trợ : Tìm nhà tài trợ cho dự án TTBTXH Nhà May Mắn tại Đắk Nông.

→ Thời hạn tối thiểu : 3 tháng

Xin lưu ý rằng danh sách này còn rộng mở. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có ý tưởng về một dự án hoặc để kiểm tra những chỗ trống cho các vị trí trên.

3. Các bước nộp hồ sơ

1. Nộp hồ sơ ứng tuyển

Điều kiện cơ bản của một đơn xin, là yếu tố chính để ký hợp đồng tình nguyện của bạn.

Chúng tôi yêu cầu bạn gửi cho chúng tôi hồ sơ ứng tuyển (download tại đây). Bước này rất quan trọng đối với chúng tôi, cho phép chúng tôi hiểu về bạn tốt hơn và đưa ra được mục tiêu của công việc. Vì vậy, đừng vội vàng và hãy điền thông tin này một cách nghiêm túc.

Bước chọn lọc đầu tiên sẽ dựa trên nhu cầu và sự trống chỗ của công việc.

2. Phỏng vấn

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ của bạn, một cuộc phỏng vấn qua “skype” sẽ được thực hiện với người quản lý tình nguyện viên của chúng tôi. Trong cuộc nói chuyện này chúng ta sẽ xác định rõ hơn những mong đợi của bạn và nhu cầu của chúng tôi.

3. Hợp đồng

Khi hồ sơ của bạn được chấp thuận bởi giám đốc, Tim Aline Rebeaud và người quản lý tình nguyện viên, một hợp đồng tình nguyện viên sẽ cần được ký. Đây là điều kiện để chúng tôi xin visa cho ban. Lúc đó, chúng tôi sẽ gởi cho bạn danh sách những giấy tờ cần thiết.

* Thời hạn của hợp đồng phải kéo dài ít nhất 3 tháng. Với hợp đồng này, Nhà May Mắn sẽ hỗ trợ bạn visa, việc ăn ở. Nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi trong một thời gian ngắn, điều này hoàn toàn có thể, nhưng bạn sẽ là người chi trả tất cả các chi phí trên.