Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!

Maison Chance France
40, rue Domrémont
75018 Paris, France
france@maison-chance.org