Quyên góp bằng chuyển khoản

Chủ TK: Maison Chance Belgique
Ngân hàng: Bank ING Belgium SA
Avenue Marnix 24
1000 Bruxelles
Số TK: 363-0119039-60

Địa chỉ trụ sở chính
80 rue Albert Meunier
1160 Brussels, Bỉ
E-mail: belgique@maison-chance.org