An Tet Viet

Trong chương trình Ăn Tết Việt, những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam chia sẻ về ấn tượng của họ về cái Tết. Chương trình này được thực hiện bởi kênh VTV và được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam trong những ngày Tết vừa qua.

Tháng 02 / 2014