Maison Chance Vietnam

2021 Bản tin số 01 (bằng tiếng Việt)¦
2020 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦ Bản tin số 02 (bằng Tiếng Việt)¦ Bản tin số 03 (bằng Tiếng Việt)
2019 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦ Tổng lãnh sự Thụy Sỹ (bằng tiếng Pháp)
2018 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦ Bản tin số 02 (bằng Tiếng Việt)
2017 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦
2016 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦ Bản tin số 02 (bằng Tiếng Việt)
2014 Bản tin số 38 (bằng Tiếng Việt)¦
2013 Bản tin số 02 (bằng Tiếng Việt)¦ Bản tin đặc biệt kỷ niệm 20 năm (bằng Tiếng Anh)
2012 Bản tin số 01 (bằng Tiếng Việt)¦

Maison Chance Thuỵ Sỹ

Tạp chí đầu tiên được đăng vào năm 1997, năm năm sau khi thành lập Tổ Chức Maison Chance. Các tài liệu lưu trữ giúp chúng ta theo dõi được sự tiến triển và các hoạt động khác nhau.

Rất tiếc là bộ sưu tập những tờ tạp chí này không được đầy đủ. Một số tạp chí bị thiết, chủ yếu là những số ra đầu tiên.

Nếu bạn có giữ số tạp chí mà chúng tôi bị thiếu thì vui lòng liên lạc với chúng, chúng tôi rất vui mừng khi nhận lại chúng để thêm vào bộ sưu tập. Xin cảm ơn.

Các bạn có thể tải các bài tạp sẵn có với định dạng PDF qua những link  bên dưới.

Bộ sưu tập tạp chí của Maison Chance Thụy Sĩ (bằng Tiếng Pháp)

2021 N° 01 ¦

2020 Số 01 ¦

2018 Số 01 ¦

2017 Số 01 ¦ Số 02

2016 Số 01 ¦

2015 Số 40 ¦ Số 41

2014 Số 38 ¦ Số 39

2013 Số 35 ¦ Số 36 ¦ Số 37

2012 Số 32 ¦ Số 33 ¦ Số 34

2011 Số 29 ¦ Số 30 ¦ Số 31

2010 Số 27 ¦ Số 28 ¦

2009 Số 25 ¦ Số 26 ¦

2008 Số 22 ¦ Số 23 ¦ Số 24 ¦

2007 Số 19 ¦ Số 20 ¦ Số 21 ¦

2006 Số 16 ¦ Số 17 ¦ Số 18

2005 Số 14 ¦ Số 15

2004 Số 11 ¦ Số 12 ¦ Số 13 ¦

2003 Số 9 ¦ Số 10

2002 Số 7 ¦ Số 8

2001 Số 6 ¦

2000 Số 4 ¦

1999 Số 3 ¦

1997 Số 1 ¦