activite-ete-2016 (8)

Alice, Christopher, Hien Linh, Jasmine, Le, Tuan, Chun Lai, Joseph, Ethan et Stéphanie là tên của 8 tình nguyện viên và 2 điều phối viên của dự án PEACE (Protect and Empower All Children through Education) lần thứ 4 tại Nhà May Mắn.

Thành lập bởi 2 sinh viên Hồng Kong năm 2014, mạng lưới tình nguyện viên này mong muốn giúp đỡ trẻ em trong lĩnh vực giáo dục bằng việc cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản vững chắc để các em có thể tiếp tục chương trình học cao hơn.

activite-ete-2016 (2) activite-ete-2016 (3)

Tại chương trình hoạt động năm nay, cả nhóm tình nguyện viên rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng. Chương trình, các hoạt động, bài giảng: các trưởng nhóm đã thảo luận với Nhà May Mắn từ hơn 6 tháng nay.

activite-ete-2016 (5) activite-ete-2016 (6)

Chương trình hoạt động trong hai tuần của nhóm: dạy tiếng anh theo phương pháp tương tác và thông qua hoạt động vui chơi thú vị cho học sinh tại Làng May Mắn.

activite-ete-2016 (1) activite-ete-2016 (9)
activite-ete-2016 (12) activite-ete-2016 (8)

Nhóm sinh viên tình nguyện đang tận dụng những ngày hoạt động cuối cùng trước khi quay trở về nước.

Nhà May Mắn cám ơn sự làm việc nhiệt tình và tấm lòng của các bạn và hẹn các bạn vào năm tới.

Dịch: Thanh Thủy