Trở thành một nhà tài trợ hoặc đối tác của Nhà May mắn là để đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của đối tượng của chúng tôi. Hành động của bạn được ghi nhận trong quá trình liên kết quốc tế, bạn có sự tùy chọn, tùy vào nước bạn cư trú, được hưởng lợi ích miễn thuế. Việc giảm này thường là đáng kể.

Chúng tôi đảm bảo sử dụng tốt ngân sách từ sự đóng góp của bạn: 10% dành cho chi phí hành chính với tổng số tiền thu được và ít nhất 90% ngân sách hàng năm được chi trực tiếp cho việc phát triển các dự án. Bạn có thể gửi yêu cầu cung cấp tài khoản của chúng tôi.

Quý vị có thể giúp đỡ chúng tôi bằng nhiều cách khác nhau:

Giúp đỡ về tài chính, thỉnh thoảng hoặc thường xuyên: quý vị có thể chọn đóng góp một lần dành riêng cho chi phí hoạt động, một dự án đang thực hiện hoặc quý vị cũng có thể cam kết đóng góp một số tiền nhất định thường xuyên trong một thời gian được xác định.

Quà tặng: một số sản phẩm, vật dụng mà chúng tôi thường mua hoặc không có sẳn như:

  • Thuốc tây
  • Dụng cụ học tập
  • Dụng cụ tin học

Truyền đạt các kỹ năng: giúp đỡ dưới hình thức đào tạo nghề hay việc làm.

“Chuyển tiếp thông tin”: quý vị có thể giúp chúng tôi giới thiệu Nhà May Mắn đến công chúng, về các nhiện vụ và các dự án của chúng tôi.

Bán hàng: bán hàng tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài, quý vị cũng có thể bán các sản phẩm được làm bởi thành viên khuyết tật của Nhà May Mắn. Những sản phẩm của chúng tôi được làm bằng tay và các thành viên của chúng tôi dĩ nhiên làm những sản phẩm đặc biệt theo từng đơn hàng.

Hoà nhập xã hội: hơn một sự giúp đỡ, quý vị có thể trở thành một bàn đạp thực tế cho các thành viên của Nhà May Mắn bằng cách cho họ một công việc (Tin học, quản lý nhà hàng khách sạn, làm bánh, nghề mộc, nghề may).

Để biết thêm thông tin về các đối tác, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Những nhà tài trợ đã và đang ủng hộ chúng tôi :

Albatros

Rhône-Alpes

Target

Roche Diagnostics

HSBC Bank

 

BASAID

Lord Hellingly

The Vietnam Foundation

Terre Des Hommes

Atelier Amitié…

Fondation Petram Fondation Petram MoMo