Sứ mạng của Maison Chance là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại Việt nam và mang lại cho họ cơ hội hoà nhập với xã hội. Đa số người thụ hưởng của chúng tôi đã thay đổi số phận. Trẻ em mồ côi và trẻ em đường phố được Maison Chane nuôi nhận và cho đi học đã kiếm được việc làm ổn định. Người khuyết tật sau khi hồi phục sức khoẻ được tham gia các khoá đào tạo nghề và có thể sống tự lập. Nhiều người đã có thể xây dựng cho mình gia đình riêng.

Trong những năm qua, Maison Chance nhận ra rằng việc những người khuyết tật lớn tuổi dường như khó có thể sống độc lập. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đến từ vùng nông thôn đã không thể hoà nhập với đời sống thành thị do trình độ học vấn khiêm tốn. Họ mong muốn một cuộc sống đơn giản hơn, ít cạnh tranh và nhất là không phải “tự bay trên đôi cánh của mình” vì đó là điều không thể đối với họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ tại Nhà May Mắn ở TP. Hồ Chí Minh không còn đáp ứng với mục tiêu hoạt động của Nhà May Mắn là giúp người khuyết tật tái hòa nhập xã hội và có nghề nghiệp. Việc họ tiếp tục ở lại sẽ làm những người kém may mắn khác sẽ bị mất cơ hội.

The map Vietnam Krongno the district map

Với hơn 20 năm kinh nghiệm từ Nhà May Mắn tại TP. Hồ Chí Minh, trung tâm bảo trợ xã hội tại Đắk Nông được xây dựng dựa trên cùng một mô hình chung sống giữa những đối tượng thụ hưởng khác nhau trong một bầu khí gia đình. Trung tâm mới đón nhận nhiều đối tượng thụ hưởng hơn, bao gồm người khuyết tật thể chất hoặc trí tuệ, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn chủ yếu đến từ các làng dân tộc thiểu số. Các chương trình của trung tâm sẽ mang lại cho họ cảm giác được tôn trọng hơn và hữu ích với cộng đồng.

Mục đích :
của dự án là nhằm cải thiện sức khoẻ và điều kiện sống, hỗ trợ tái hòa nhập xã hội cho những người kém may mắn nhất tại Đắk Nông thông qua việc tiếp cận một nền giáo dục và đào tạo nghề phù hợp. Mục đích lâu dài là góp phần phát triển ý tế, xã hội và kinh tế của huyện Krông Nô và tỉnh Đắk Nông

Mục tiêu :
của Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Nhà May Mắn này là sẽ đón nhận những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc những người khuyết tật (người lớn và trẻ em tại địa phương), cung cấp chỗ ở cho người khuyết tật lớn tuổi không thể tự chủ và tạo việc làm cho cộng đồng tại địa phương.

Maison Chance Social Center

  • Giải quyết vấn đề nhà ở cho trẻ em mồ côi và người khuyết tật vô gia cư trên địa bàn tỉnh bằng việc xây dựng một nơi thích hợp để đáp ứng được nhu cầu của họ.
  • Cải thiện chất lượng đời sống cho người khuyết tật bằng cách hỗ trợ y tế và các phương pháp mới điều trị phục hồi chức năng.
  • Tổ chức các lớp học xóa mù chữ cho thanh thiếu niên (trẻ em, trẻ mồ côi và người khuyết tật) trong khu vực, giúp họ có thể tiếp cận với nền giáo dục, trang bị một kiến thức vững chắc để bước vào xã hội.Tạo việc làm cho người khuyết tật nhờ vào các chương trình đào tạo nghề phù hợp với những hạn chế và khó khăn của người khuyết tật
  • Bổ trợ kiến thức săn sóc cho các gia đình có người khuyết tật để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hòa nhập xã hội.