Maison Chance được giúp đỡ bởi các đối tác khác nhau:

Các đối tác địa phương (nhà nước):

 • Chính quyền tỉnh
 • Sở Thương Binh Xã & Xã Hội
 • Sở giáo dục
 • Hội Chữ Thập Đỏ
 • PACCOM, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Các đối tác tài chính:

 • Tổ chức Masikini
 • Tổ chức Baur
 • Maison Chance Mỹ
 • Tổ Chức La Bonne Etoile
 • Tổ chức La Banque Pictet
 • Các cá nhân khác

Tổ chức Maison Chance cũng được hỗ trợ trong dự án này bởi các tình nguyện viên, họ mang đến những chuyên môn, sự hiểu biết và kiến thức của họ.