Trẻ em và ngôi trường của Nhà May Mắn tại Tỉnh Đắk Nông đã tìm thấy ngôi sao may mắn của mình.

Thứ 5, ngày 6 tháng 10, 2016, Nhà May Mắn dẫn đầu bởi Tim chào đón đồng chủ tịch tổ chức Bonne Etoile: Bà Laeticia Hallyday, đi cùng bà là hai thành viên của tổ chức.

Thời gian qua, tổ chức Bonne Etoile đã quyên góp số tiền giúp Nhà May Mắn xây dựng trường học tại Đắk Nông, trong đó bao gồm phòng giáo vụ và phòng họp. Nhà May Mắn vô cùng biết ơn sự đóng góp của tổ chức Bonne Etoile cho dự án này.

Đoàn tiếp tục chương trình bằng cuộc viếng thăm gia đình các thành viên tương lai của trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn, là những người khuyết tật vận động hoặc/và trí tuệ.

Mỗi cuộc viếng thăm đều chứa đựng nhiều cảm xúc và bất ngờ, nhưng thông qua đó Nhà May Mắn và Bonne Etoile vững tin hơn vào sứ mệnh của mình.

Trường học là một phần của dự án xây dựng Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội của Nhà May Mắn tại tỉnh Đắk Nông, Nhà May Mắn tiếp tục công việc tìm kiếm các nhà hảo tâm mong muốn chung tay hoàn thành dự án ý nghĩa này!

Dịch: Thanh Thủy