kine (2)

Elisabeth và Marine là hai tình nguyện viên người Pháp đến làm việc tại Maison Chance kể từ tháng 10 năm 2013; Elisabeth làm trong thời là 3 tháng và Marine là 6 tháng. Elisabeth là chuyên viên vật lý trị liệu còn Marine chuyên viên hoạt động trị liệu.

Vào giữa tháng 2/2014 vừa qua, Elisabeth đã chia tay với Maison Chance và chúng tôi lại chào đón một tình nguyện viên mới khác, đó chính là Madeleine. Madeleine sẽ làm việc tại Trung Tâm Chắp Cánh với thời gian là 4 tháng.

Dưới đây là một vài hình ảnh về tập vật lý trị liệu:

Tháng 3/2014