Pierre02

Pierre, tình nguyện viên 26 tuổi người Pháp, đã đến làm việc và trau dồi kinh nghiệm tại Làng May Mắn. Với kiến thức chuyên ngành giáo dục chuyên biệt, Pierre đã có thể giúp cô Hoa và các em khuyết tật thể chất và/hoặc trí tuệ tại Maison Chance ở TP.HCM.

Pierre02

Thực vậy, cô Hoa thường phải dạy riêng cho từng em, nhưng do số lượng trẻ không ngừng tăng lên, cô phải hướng dẫn 4 đến 5 em mỗi tiết học. Như vậy, việc đáp ứng nhu cầu và theo dõi tiến bộ của từng em trở nên khó khăn hơn. Để có thể theo sát các em hơn trong việc hướng dẫn các em các hoạt động hàng ngày, tính tự giác, giao tiếp xã hội, nhận biết môi trường xung quanh…, các em được sẽ được chia về các lớp học với cô Hoa hoặc Pierre.

Pierre01 Pierre03

Tuy rào cản ngôn ngữ đôi khi có thể gây khó khăn cho Pierre và cô Hoa trong việc trao đổi về phương pháp giáo dục trẻ ở Việt Nam, về những sự khác biệt văn hoá Pháp và Việt Nam hay về các quan điểm riêng, nó vẫn không thể cản trở cả hai cùng cộng tác trên các lĩnh vực mang tính thực tiễn.

Pierre đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp. “Đó là một kinh nghiệm tuyệt vời mà tôi có thể trao đổi với các em nhỏ và xây dựng mối quan hệ với chúng mặc cho những khác biệt lớn về ngôn ngữ. Được làm việc tại đây trong một khoảng thời gian đã giúp tôi có những mối liên hệ tốt và giúp tôi có cái nhìn và phân tích thấu đáo hơn, cũng như giúp tôi hiểu rõ hơn về các hoạt động của Nhà May Mắn. Tuy nhiên điều khiến tôi ấn tượng hơn vẫn là khía cạnh con người.”

Pierre04

Rất cám ơn Pierre vì khoảng thời gian cống hiến và những sự giúp đỡ đáng quý cho việc chăm sóc trẻ em lớp chuyên biệt tại Làng May Mắn.

Dịch: Long Hai