daknong09

Một số hình ảnh về chuyến đi làm việc mới nhất tại Đắk Nông để chuẩn bị cho dự án xây dựng một trung tâm Nhà May Mắn ở nông thôn trong tương lai.

Tháng 03 / 2014