IMG_7305

Năm học vừa kết thúc đối với các em học sinh tại trường Làng May Mắn. Trước khi lên lớp cao hơn, buổi lễ tổng kết được diễn ra vào thứ bảy ngày 28 tháng 5 năm 2016. Nhân dịp này, tất cả các lớp mầm non và các tiểu học đã tập hợp tại phòng sinh hoạt. Buổi văn nghệ bắt đầu vào khoảng 15h trước sự tham dự của các giáo viên, phụ huynh và những vị đại diện ban giám đốc Nhà May Mắn. Buổi văn nghệ được bắt đầu bởi một tiểu phẩm kịch của các em mầm non, những điệu múa của các em học sinh, một bài hát bởi một em học sinh, một bài đọc văn và kết thúc bằng một điệu nhảy của em học sinh lớn hơn.

IMG_7202 IMG_7212
IMG_7235 IMG_7214
IMG_7257 IMG_7307

Tiếp theo, cô phụ trách về mãng thông báo về kết quả của năm học 2015-2016. Trển tổng số 187 em học sinh đã trải qua các kỳ thi kiểm tra, có 180 em đạt điểm trung bình (>5) và có 2 em học sinh đạt điểm tốt nhất (10/10).

IMG_7271 IMG_7313
IMG_7324 IMG_7343

Trên tổng số 27 em học sinh lớp năm (lớp cuối cùng của cấp một) đã trải qua kỳ thì thi tốt nghiệp, chỉ có 7 em sẽ phải thi lại.

IMG_7305

Trong năm học 2015-2016, có khoảng 30 em học sinh đã bỏ mái trường Làng May Mắn vì những lý do gia đình dù nhân viên xã hội của chúng tôi đã đến để thuyết phục về sự cần thiết cho các em được giáo dục. Năm nay các em được đ tham quan (tại Đắk Nông,..) và được gặp gỡ (kiểm tra sức khoe và kiểm tra mắt do những tình nguyện viên Pháp và Mỹ thực hiện,….)

58 học sinh được khen thưởng cho những thành quả khó khăn trong năm học vừa qua và tất cả đã nhận được một hộp bánh nhỏ vì ngày 1 tháng 06 là ngáy lễ của các em thiếu nhi tại Việt Nam.

IMG_7361 IMG_7357
IMG_7353 IMG_7352

Nhà May Mắn chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ.

IMG_7390 IMG_7387

Dịch: Công Duy