GAP5

Nhà May Mắn đang trải qua một năm không hề dễ dàng, chúng tôi không thể tổ chức gây quỹ như mọi khi, khiến cho việc chăm lo cho gần 700 người kém may mắn của Nhà May Mắn trở nên thử thách hơn bao giờ hết. Nhưng nhờ tấm lòng của các công ty, tổ chức và mạnh thường quân ở khắp nơi đã giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục sứ mạng của mình và GAP International Sourcing Vietnam là một trong những công ty đó.

Hỗ trợ từ công ty GAP Hỗ trợ từ công ty GAP

Đầu năm nay, công ty GAP đã đến thăm và trao tặng Nhà May Mắn 25 máy tính đã qua sử dụng nhưng còn rất tốt, cho phòng nghề vi tính. Vừa qua, GAP cũng đã thực hiện kế hoạch gây quỹ học bổng cho các em nhỏ Nhà May Mắn thông qua đợt bán hàng mẫu cho nhân viên trong công ty. Sau đó, những thùng hàng còn lại đã được chuyển về Nhà May Mắn để tiếp tục thực hiện dự án gây quỹ. Đây là một ý tưởng rất hay, góp phần kết nối các nhân viên của GAP và Nhà May Mắn trong nỗ lực chung, góp một phần nhỏ giúp ích cho cộng đồng.

Hỗ trợ từ công ty GAP Hỗ trợ từ công ty GAP

Cảm ơn công ty GAP đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ chúng tôi. Nhà May Mắn thật sự trân trọng điều này.

Bài viết: Toàn