Năm 1996, Tổ chức phi lợi nhuận Maison Chance Pháp đã được thành lập để hỗ trợ cho Maison Chance Việt Nam. Nguồn gốc của các nguồn lực của Maison Chance Pháp là từ sự đóng góp của các thành viên, qua quyên góp và tổ chức sự kiện.

Các hoạt động của Maison Chance Pháp do các tình nguyện viên phụ trách, điều này cho phép toàn bộ khoản tiền quyên góp được gửi trực tiếp đến Việt Nam.

Văn Phòng

Tổ chức Maison Chance Pháp được thành lập vào năm 1996 dựa theo luật pháp ban hành ngày 01 tháng 07 năm 1901 và được công bố tại các tỉnh vùng Rhône dưới mã số W691053542. Đại hội họp mỗi năm một lần nhằm giám sát các hoạt động của tổ chức và bầu các thành viên. Hiện nay văn phòng đại diện gồm :

Ban điều hành Maison Chance Pháp : france@maison-chance.org

Hoạt Động

Ban giám đốc của Tổ Chức vừa được hình thành. Họ có một vai trò tư vấn chung về tất những chủ đề của Tổ Chức Maison Chance Pháp.

Các nguồn kinh phí của tổ chức đến từ :

  • Việc đóng góp của các thành viên
  • Việc đóng góp từ những người ủng hộ
  • Lợi nhuận từ việc tổ chức các sự kiện
  • Lợi nhuận từ việc bán các sản phẩm của Maison Chance Việt Nam tại Pháp
  • Hiến tặng và thừa kế cá nhân hợp pháp tại Pháp cho Maison Chance

Điều này đảm bảo một phần nguồn tài chính thường xuyên cho chi phí hoạt động của những chương trình tại Việt Nam.


Xin lưu ý các thông tin ngân hàng dưới đây để hoàn thành chuyển khoản của bạn.


Quyên góp bằng chuyển khoản.


Tên tài khoản : Association Maison Chance France
Tên ngân hàng: Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
Mã số ngân hàng: 16807 - Code Guichet: 00400
Số tài khoản: 80 17 95 92 005 Clé: 25
IBAN code: FR76 1680 7004 0080 1795 9200 525
BIC code: CCBPFRPPGRE


Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!

Maison Chance France
40, rue Damremont
75018 Paris, France

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Họ và Tên:*

Email:*

Địa chỉ: *

Thành phố: *

Tiểu bang: *


Quốc gia:
*

Số điện thoại: *

Tiêu đề

Thông điệp của bạn