Tổ Maison Chance Bỉ được thành lập vào năm 2006.

Hiện nay văn phòng đại diện gồm :

Ban điều hành Maison Chance Bỉ: belgique@maison-chance.org


Xin lưu ý các thông tin ngân hàng dưới đây để hoàn thành chuyển khoản của bạn.


Quyên góp bằng chuyển khoản


Tên tài khoản: Maison Chance Belgique
Ngân hàng: Bank ING Belgium SA
Avenue Marnix 24
1000 Bruxelles
Số tài khoản: 363-0119039-60


Quý vị có thể gửi cheque tới địa chỉ dưới đây.
Chúng tôi sẽ gửi biên nhận cho quý vị. Xin cảm ơn!


Maison Chance Belgique.
80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles, Belgique
belgique@maison-chance.org

LIÊN HẸ VỚI CHÚNG TÔI

Họ & Tên:*

Email:*

Địa chỉ:*

Thành phố:*

Tiểu bang:*


Quốc gia:
*

Số điện thoại:*

Tiêu đề

Thông điệp của bạn