album-noel (12)

Như mọi năm, Nhà May Mắn đã tổ chức đêm Giáng sinh cho các thành viên của mình. Nhưng lần này, sự phân bố thông thường của những món quà đã không diễn ra. Thay vào đó, ngân sách dành cho việc mua quà tặng được sử dụng để giúp đỡ nạn nhân lũ lụt ở miền trung Việt Nam.

Tháng 12 / 2013