Cuốn sách này nói về sự hình thành của Tổ Chức Maison Chance – Nhà May Mắn qua lời kể của cô Tim Aline Rebeaud, người sáng lập và những thành viên thụ hưởng của Nhà May Mắn. Sách có Tiếng Pháp, Tiếng Anh và Tiếng Việt.

Livre_vn_web


Cảm ơn bạn đăng ký mua sách của chúng tôi qua form bên dưới!

Họ & Tên: *

Email: *

Địa Chỉ: *

Quận/Huyện: *

Thành Phố: *

Quốc Gia: *

Số ĐT: *

Số lượng sách: *

Chủ đề: *

Tin nhắn: *