N Kid Group 07

Chương trình đỡ đầu các lớp học do Nhà May Mắn phát động vào đầu năm học này vừa có thêm sự đồng hành từ Công ty N KID GROUP.

N Kid Group 01 N Kid Group 02
N Kid Group 03 N Kid Group 04
N Kid Group 05 N Kid Group 06

Các anh chị Nkidders còn dành một buổi sáng đến chơi, chia sẻ, động viên và lan toả tinh thần N KID đến các bạn nhỏ. Đó là hãy ước mơ và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình. Let’s never ever give up!.

N Kid Group 07 N Kid Group 08
N Kid Group 09 N Kid Group 10
N Kid Group 11 N Kid Group 11

Texte: Thao Phan