4T8A7621
Sau một thời gian dài bị ngập nước mỗi khi trời mưa lớn, gây bất tiện trong các hoạt động và công việc của các thành viên và nhân viên tại Trung Tâm Chắp Cánh.
4T8A7496 4T8A7619
4T8A7618 4T8A7611
Từ cuối tháng 4 vừa qua, được sự trợ giúp của mạnh thường quân, Maison Chance đã bắt đầu triển khai dự án nâng nền và cải tạo hệ thống thoát nước.
4T8A7586 4T8A7620
4T8A7637 4T8A7621
 Hiện công trình đã bắt đầu được hơn 2 tuần, Maison Chance xin cập nhật một số hình ảnh của công trình
Bài: Công Duy