vision-control (18)

Thứ năm vừa qua, Bác sĩ ở Bệnh viện mắt Cao Thắng đã đến khám mắt miễn phí cho toàn bộ học sinh, thành viên và nhân viên của Nhà May Mắn. Xin cảm ơn tấm lòng của các Bác sĩ ở Bệnh viện mắt Cao Thắng!