AL_0249

Asian Labrys là một tổ chức bảo vệ quyền đồng tính nữ ở châu Á. Ngoài những hoạt động này, tổ chức còn có nhiều mục tiêu cao quý khác. Năm nay, đại diện của tổ chức đã đến Nhà May Mắn để hỗ trợ tài chính và quà tặng cho học sinh. Nhà May Mắn đã được nhận 200,000,000VND và gần 250 phần quà và bánh kẹo cho các học sinh trường Làng May Mắn

AL_0249 AL_0243
AL_0179 AL_0152

Trong lịch sử, biểu tượng “Cây Búa Đôi” (Labry) đã được sử dụng từ thời Đồ Đồng. Labry được tìm thấy trong các miêu tả của người Mino cổ về Nữ thần mẹ.Từ “labrys” giống như chữ labus trong tiếng Latinh hay từ lips. Những biểu tượng tương tự xuất hiện ở trong các vật dụng tôn giáo của Nauy, Châu Phi và Hi Lạp, nơi phổ biến với biểu tượng của nữ, gần giống với mặt trăng. Việc sử dụng búa đôi được ghi chép lại trong các phép thuật Trung cổ là để chống lại phụ nữ. Ngày nay, nó được sử dụng như một dấu hiệu của sự đồng nhất giữa những người đồng tính nữ. Labry đã trở thành biểu tượng của người Phụ nữ từ những năm 70 tại một số tổ chức nữ quyền và đồng tính nữ trên thế giới.

Traduction: Thục Anh