IMG_1013

Patricia, Guillaume, Ethan và Laëtitia là những người bạn Pháp đến thăm Maison Chance trong kỳ nghỉ tại Việt Nam.✈️🌏 Họ ở nhà khách Làng May Mắn và chia sẻ cuộc sống với những người thụ hưởng sống tại đây. Nhiều thành viên sống trong làng đã cảm động trước lòng tốt của họ.

Ngoài việc chi trả một bữa trưa cho các em nhỏ tại Làng và các thành viên làm việc tại Trung Tâm Chắp Cánh, họ còn phụ giúp làm bếp mỗi buổi sáng. 🍜🍗🥢

IMG_1146 IMG_1141

Họ cũng giúp đỡ mua các dụng cụ học tập.🖍📕🖊 Họ đã đến thăm từng lớp học và trao tặng các em học sinh tập vở, bút viết khiến các em và thầy cô cảm thấy rất vui!

IMG_1109 IMG_1099 IMG_1096 IMG_1067
IMG_1051 IMG_1065 IMG_1045 IMG_1000

Với kinh nghiệm trong nghề tóc, Patricia đã đến cắt tóc cho học sinh trường tiểu học.

IMG_1139 IMG_1128

Cám ơn tình cảm và sự giúp đỡ của bạn. ❤️❤️

IMG_1013

Dịch: Hải