Nội dung các điều khoản tài trợ online

Điều khoản này là sự thỏa thuận đồng ý của quý khách khi sử dụng dịch vụ tài trợ trực tuyến trên trang web www.maison-chance.org, của Tổ Chức Maison Chance và những trang web của bên thứ ba (là những đơn vị liên kết với Maison Chance: Onepay nhằm hỗ trợ việc tài trợ qua mạng cho quý khách). Việc quý khách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” là quý khách đã chấp nhận đồng ý tất cả các điều khoản thỏa thuận trong các trang web này.

  1. Về sở hữu bản quyền:

Tất cả các website www.maison-chance.org, www.maison-chance.org/shopwww.maison-chance.org/services đều thuộc quyền sở hữu của Maison Chance. Quý khách chỉ được sử dụng các trang website này với mục đích xem thông tin và đăng ký tài trợ, mua hàng và đặt phòng trực tuyến cho Tổ Chức chứ không được sử dụng cho bất cứ mục đích thương mại nào khác.

Việc lấy nội dung để tham khảo, làm tài liệu cho nghiên cứu phải ghi rõ ràng nguồn lấy từ nội dung trang website của Maison Chance. Không được sử dụng các logo, các nhãn hiệu của Maison Chance dưới mọi hình thức nếu chưa có sự đồng ý của Maison Chance.

  1. Thông tin khách hàng

Khi đăng ký tài trợ, mua hàng hay đặt phòng trực tuyến, quý khách sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và thông tin tài khoản.

– Đối với thông tin cá nhân: Những thông tin này chỉ để phục vụ cho nhu cầu xác nhận việc tài trợ của quý khách và sẽ hiển thị những nội dung cần thiết trên các mẫu đơn tài trợ, mua hàng hay đặt phòng điện tử khi giao dịch. Maison Chance cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc này để gửi đến quý khách những thông báo cần thiết trong trường hợp việc tài trợ, mua hàng hay đặt phòng gặp vấn đề. Những thông tin này của quý khách sẽ được Maison Chance giữ bí mật và không tiết lộ cho bên thứ ba.

– Đối với thông tin tài khoản: Những thông tin này sẽ được Maison Chance và bên thứ ba là Onepay áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng trên thế giới như Visa và Master Card cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin tài khoản quý khách.

  1. Trang web liên kết

Các trang website của Maison Chance có chứa những liên hệ kết nối với trang web của bên thứ ba là Onepay. Việc liên kết trang website của bên thứ ba này nhằm chỉ cung cấp những tiện lợi cho quý khách trong việc tài trợ, mua hàng hay đặt phòng trực tuyến, chứ không phải là sự tán thành, chấp nhận những nội dung, thông tin sản phẩm của những website bên thứ ba. Maison Chance sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến những thông tin gì trong các website của bên thứ ba.

  1. Trách nhiệm của Maison Chance

– Maison Chance có nhiệm vụ bảo mật và lưu trữ an toàn cao nhất các thông tin của quý khách.

– Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà quý khách có được trong quá trình tài trợ online nếu do lỗi của Maison Chance.

  1. Trường hợp miễn trách nhiệm với Maison Chance

– Maison Chance sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những thông tin mà quý khách cung cấp, do Maison Chance không dễ dàng xác nhận chính xác quý khách có phải là chủ thẻ để đăng ký thông tin hay không.

– Maison Chance không chịu trách nhiệm về việc thông tin của quý khách bị lấy cắp, nếu như việc lấy cắp được thực hiện từ máy của quý khách do bị nhiễm virus máy tính hay do nguyên nhân nào khác.

– Maison Chance sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách nếu xảy ra việc hệ thống máy tính của quý khách bị hư hại trong khi đang tài trợ, mua hàng hay đặt phòng trực tuyến.

– Maison Chance cũng không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu thông tin của quý khách do sự cố khách quan như: thiên tai, hạn hán, hỏa hoạn, chiến tranh…

  1. Trách nhiệm của khách hàng

– Quý khách cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực, chính xác. Nếu có sai sót, giả mạo hay tranh chấp phát sinh thì Maison Chance có quyền hủy việc thông tin tài trợ của quý khách.

– Quý khách không sử dụng các nội dung của các website do Maison Chance quản lý cho mục đích thương mại nếu như chưa có sự đồng ý.

– Quý khách phải tự áp dụng cài đặt các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng, bất cứ lựa chọn nào của quý khách khi sử dụng các website của Maison Chance, không bị virus hoặc bất cứ mối đe dọa nào khác từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho hệ thống máy tính của quý khách.

  1. Điều khoản chung

– Trước khi quý khách bấm vào nút “gửi” để tài trợ hoặc mua hàng của chúng tôi, chúng tôi mong quý khách nên xem kỷ các điều khoản và điều lệ của chúng tôi trước khi thực hiện, bơi nếu quý khách có nhầm lẫn hay muốn huỷ việc tài trợ hay mua hàng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm việc hoàn trả tiền lại hay các chi phí khác phát sinh cho quý khách.

Xin cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của quý khách!