Tổ chức Maison Chance đã thành lập hơn 20 năm qua. Ba trung tâm mà chúng ta thấy hiên nay gồm (Nhà May Mắn, Trung Tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn), trung tâm thứ 4 đang trong quá trình xây dựng.

Foyer-MC

Nhà May Mắn

Centre-Envol

Trung Tâm Chắp Cánh

Village-Chance

Làng May Mắn

Dự Án TT Bảo Trợ Xã Hội tại tỉnh Đắk Nông

Số lượng người thụ hưởng không ngừng phát triển và những câu chuyện đan xen của họ làm nên nhiều vẻ đẹp của tổ chức. Tại đây, trẻ em, người khuyết tật, họ đã tìm thấy một bàn đạp về xã hội và có nghề nghiệp xuyên qua một trường học, các lớp đào tạo nghề thích hợp và một chỗ ở phù hợp,….