Tổ chức Maison Chance Mỹ được thành lập vào năm 2008.

Hiện nay văn phòng đại diện gồm :

Ban điều hành Maison Chance Mỹ : usa@maison-chance.org

Những hoạt động của chúng tôi:

  • Thông báo đến các thành viên của tổ chức về tình hình của những em mồ côi và người khuyết tật tại Việt Nam
  • Nâng cao tình giao lưu hữu nghị văn hóa và nghệ thuật cộng đồng Việt-Mỹ thông qua những buổi sự kiện từ thiện
  • Hỗ trợ kỹ thuật và tìm tình nguyện viên cho Maison Chance Việt Nam
  • Tham gia các nhiệm vụ nhân đạo nhằm cải thiện cuộc sống cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi tại Việt Nam
  • Khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận khác với nhiệm vụ tương tự như của Maison Chance
  • Duy trì liên lạc giữa các tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ và liên lạc với cộng đồng Việt-Mỹ

Maison Chance Mỹ

2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207

usa@maison-chance.org