Maison Chance được giúp đỡ bởi các đối tác khác nhau:

Các đối tác địa phương (nhà nước):

Chính quyền tỉnh

Sở Thương Binh Xã & Xã Hội

Sở giáo dục

Hội Chữ Thập Đỏ

PACCOM, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của các Tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Các đối tác tài chính:

Tổ chức Masikini

Tổ chức Baur

Maison Chance Mỹ

Tổ Chức La Bonne Etoile

Tổ chức La Banque Pictet

Các cá nhân khác

Tổ chức Maison Chance cũng được hỗ trợ trong dự án này bởi các tình nguyện viên, họ mang đến những chuyên môn, sự hiểu biết và kiến thức của họ.