Trong những năm qua, Maison Chance đã luôn không ngừng tìm kiếm những giải pháp hòa nhập xã hội và nghề nghiệp cho người dễ bị tổn thương nhất tại Việt Nam và chúng tôi nhận thấy rằng một số thành viên thụ hưởng lớn tuổi của Nhà May Mắn tại Tp. Hồ Chí Minh không thể tái hòa nhập vào xã hội. Do đó Maison Chance đã bắt đầu những nhiệm vụ khảo sát, thăm dò trong các khu vực, vùng ưu tiên tại Việt Nam, đăc biệt là ở các vùng nông thôn nhằm tìm ra một nơi có thể cung cấp những hoạt động phù hợp hơn đồng thời có thể giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (trẻ em mồ côi và người khuyết tật).

Daknong_project